Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” © Contact adres: Kampwal 16, 8301 AB Emmeloord. Voor inlichtingen tel. 06-53538108

Abba Vader (DVD)

Vanuit de Bovenkerk te Kampen zingen en spelen bekende koren, solisten en musici veel gevraagde en geliefde liederen
1. Er is een Verlosser - M. Green 2. Nader tot U, o Heer - arr. J.W. Pots 3. Hoe groot zijt Gij - arr. B. Moll 4. Bede - arr. F.F. Flemming 5. Laat ons de Heer lofzingen - arr. J. van der Diest 6. God heb ik lief - J.V. Bredewout 7. Vreugde, vreugde, louter vreugde -  arr. J.V. Bredewout 8. In de poorten van Jeruzalem - J. Mulder 9. Wat de toekomst brengen moge - arr. J.V. Bredewout 10. Neem, Heer, mijn beide handen - arr. A. van Vliet 11. Volgen - arr. M.W. Kramer 12. U alleen bent God en Heer - H. Hoeve 13. Glorie - J. van den Oever 14. Ere zij aan God, de Vader - M. Zonnenberg 15. Onze Vader - J. Larsson 16. Halleluja, prijst de Heer - J.V. Bredewout 17. Abba Vader - arr. A. de Jager 18. Heer, mijn hart zoekt U te vinden - J.V. Bredewout 19. Evening Prayer - arr. M. Mans 20. Ik droomde eens - M. Zonnenberg 21. Blijf met mij Heer - arr. K.J. Mulder 22. Ik ben reizend naar die stad - arr. H. Hoeve
prijs  € 10,00         >>bestellen <<
M.m.v. Chr. Mannenkoor Staphorst Gezamenlijke koren, Geref. gem. Koor De Lofstem Rouveen Chr. Mannenkoor Stadskanaal Herv. Kerkkoor Kampen *Chr. Mannenkoor"Emmeloord" Interkerkelijk Kerkkoor Dronten Het Groot Nationaal Strijkorkest Marjo van Someren - sopraan Judith Sportel - sopraan Piet Baarssen - Bariton Arjan en Edith Post - trompet Harry Hamer - orgel Harm Hoeve - orgel Martin Zonnenberg - orgel & piano Johan Bredewout - piano André van Vliet - orgel André de jager - orgel
Chr. Mannenkoor “Emmeloord”o.l.v. Johan Bredewout
Abba Vader  (DVD)