Oud papier

Johan Bredewout dirigent

Laatste oud papierronde mannen mannenkoor

EMMELOORD Leden van het Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” maken vrijdag en zaterdag voor de laatste keer een rondgang door Emmeloord om oud papier op te halen. Vanaf 1980 heeft het koor maandelijks de straten doorkruist om het papier te verzamelen. De aanleiding voor deze traditie was een concertreis naar Canada. Om deze te financieren werd besloten een reisfonds in te stellen, waarin de opbrengst van het oud papier werd gestort. Jarenlang reden zo’n tien auto’s met aanhangwagen op de eerste zaterdag van de maand en de vrijdag daarvoor door Emmeloord. Er zijn verschillende verzamelpunten geweest waar de containers stonden en waar de inwoners van Emmeloord ook zelf hun papier konden brengen. Leden van het koor waren daar aanwezig om assistentie te verlenen. Vele jaren was het parkeerterrein van Flevo Boys de verzamelplaats. Daar kreeg het koor twee keer te maken met brandstichting. Eerst gingen twee containers in vlammen op en later een caravan die gebruikt werd om te schuilen bij slecht weer. Door de bouw van het fitnesscentrum en de Friese Poort kwamen er steeds meer auto’s op de parkeerplaats, waardoor de vrachtauto’s de containers niet meer konden bereiken. De directie van Kampstaal stelde toen een van haar parkeerterreinen aan de Assemblageweg beschikbaar. Komend weekend staan de containers aan de Montageweg tegenover het Gemeentelijk Afscheidingsstation. In de begintijd werd maandelijks één container gevuld; dit alles in eigen beheer. Op enig moment had de opkoper geen belangstelling meer en werd een afspraak met de gemeente gemaakt. Soms leidde het vervoer tot een bekeuring, omdat een kar te zwaar beladen was of omdat een net dat de lading afdekte, ontbrak. Toen een agent dit laatste eens waarnam, was een boete van €240 het gevolg. Slechts één keer is het voorgekomen dat de inzameling werd afgelast. Extreem winterweer was de reden. Het verzamelen van oud papier was voor het koor niet alleen maar een bezigheid die geld opbracht. Het in weer en wind met elkaar actief zijn versterkte de harmonie en de sfeer. Of de temperatuur nu 30 graden boven nul was of 15 graden eronder, zoals in februari 2012, er werd volop gelachen en plezier gemaakt. Vanaf 1987 is de opbrengst in kilo’s precies bijgehouden. De laatste 30 jaar was deze meer dan 10 miljoen kg. Het koor onderzoekt nu andere mogelijkheden voor financiële steun om dit ook in de toekomst mogelijk te maken.
CME Christelijk Mannenkoor “Emmeloord” © Contact adres: Kampwal 16, 8301AB Emmeloord. Voor inlichtingen tel. no. 06-53538108
Repetities: Iedereen die het fijn vindt om te zingen is van harte welkom. Wij ontvangen graag nieuwe zangers om ons koor te versterken. We repeteren op dinsdagavond van: 19.45 uur - 22.00 uur Adres: “De Hoeksteen” Smeden 2b Emmeloord
Contact met het CME U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar het onderstaand email adres, met vermelding van uw naam en adres. Christelijk Mannenkoor "Emmeloord" Kampwal 16 8301AB Emmeloord info@cmemmeloord.nl Lid KCZB KvK voor Flevoland: 390060683 Rabobank Emmeloord: NL28 RABO 0346 5594 05